Digitalisaatio muuttaa myös säästämistä ja lainaamista

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Ikkunasta ulos katsomalla huomaa nopeasti, kuinka digitalisaatio on tunkeutunut kaikkialle nykypäivän yhteiskuntaan. Digitalisaatiosta puhuttaessa keskustelussa nousee yleensä aiheita kuten muuttunut kuluttajakäyttäytyminen, julkisen sektorin tehostaminen ja kustannussäästöt sekä yritysten uudet liiketoimintamallit. Digitalisaation esiinmarssi on muokannut vallitsevaa yhteiskuntaa samalla voimalla kuin Iso-Britanniasta 1800-luvulla liikkeelle lähtenyt teollinen vallankumous höyrykoneiden, polttomoottoreiden ja sähkötekniikan muodossa. Digitalisaatio terminä voidaan yleisesti määrittää digitaalisten teknologioiden hyödyntämisenä jokapäiväisessä elämisessä ja liiketoiminnassa.

Digitaalisen vallankumouksen pohjalta syntyneet uudet liiketoimintamallit perustuvat usein ihmisten, tuotteiden ja/tai palveluiden nopeampaan sekä aiempaa vaivattomampaan yhdistämiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että internettiin perustetaan markkinapaikka, jossa palvelua tarjoavat ja palvelua tarvitsevat tapaavat toisensa entistä tehokkaammin. Esimerkiksi maailmalla tunnetuimpia tähän toimintamalliin pohjautuvia yrityksiä ovat amerikkalaiset taksialalla toimiva Uber ja majoitusalalla toimiva Airbnb. Vastaavasti myös Suoratyö on mukana digitalisaation aallonharjalla omalla liiketoimintamallillaan, joka yhdistää tehokkaasti työn tarjoajan ja tekijän toisiinsa.

Rahoitusmarkkinoilla kyseistä ilmiötä kutsutaan joukkorahoitukseksi. Joukkorahoitus voidaan määritellä toimintana, jossa organisaatio hakee tarvitsemaansa lainaa, jonka rahoittaa laaja joukko sijoittajia ilman pankkia tai rahoitusyhtiötä välikätenä. Vertaislainaa käytetään taas joukkorahoituksen alaterminä, joka perustuu samalle periaatteelle, mutta lainanhakijana toimii yksityishenkilö. Myös lainaaminen ja sijoittaminen lainoihin on siten muodostunut digitalisaation ansiosta ketteräksi, helpoksi ja nopeaksi digitaaliseksi prosessiksi. Tunnetuimpana esimerkkinä suomalaisesta joukkorahoituspalvelusta on Pohjoismaiden suurimmaksi kasvanut Fellow Finance. Tilastollisesti tämä tarkoittaa jo yli 140 miljoonan euron edestä rahoitettuja lainoja yli 200 000 lainanhakijalle yli 5 000 sijoittajan voimalla heinäkuuhun 2017 mennessä.

Fellow Finance on myös ainoa joukkorahoituspalvelu euro-alueella, jossa sekä yksityishenkilöt että yritykset voivat hakea lainaa samalla palvelualustalla. Näin myös sijoittajilla on ainoastaan Fellow Financen kautta mahdollisuus sijoittaa sekä vertaislainoihin että yrityslainoihin hyödyntäen samaa tuttua käyttöjärjestelmää. Jos tunnistat itsesi joko potentiaalisena lainanhakijana tai säästäjänä/sijoittajana, lue lisää uudesta vaihtoehtoisesta sijoitus- ja lainamahdollisuudesta tutustuen suomalaiseen Fellow Financeen.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta