Keikkatyötä kaikilla herkuilla – turvallisuudesta tinkimättä

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Elämäntyylimme muuttuu yhä räätälöidympään suuntaan. Tämä heijastuu työelämään, joka on jatkuvassa murroksessa. Yhä useampi valitsee milloin, ja millaista työtä tekee, ja kuinka hyödyntää osaamistaan.

Markkinoille syntyy erilaisia mahdollisuuksia tehdä ja teettää keikkatöitä. Keikkatyö lienee yksi suurimpia työskentelyn muotoja tulevaisuudessa. Keikkatyöstä voi rakentaa koko toimeentulon, tai täydentää ansaintaansa monipuolisesti. Siinä yhdistyvät valinnan vapaus, työn monipuolisuus ja joustavuus. Näitä tekijöitä arvostamme yhä enemmän.

SuoraTyölle keikkatyön mielekkyys on ydinkysymys. Työn tarjoajien ja tekijöiden kohtaaminen luo keikkatyön markkinat.

Työllistäminen voi olla helppoa ja samalla turvallista  – yhteistyössä julkishallinnon kanssa

Mihin tarpeeseen SuoraTyö syntyi? Ja mitä SuoraTyö haluaa ratkaista seuraavaksi?

SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen vieraili Taalerilla Riikka Rajaviidan haastateltavana KorkojenKera -julkaisusarjassa. Laatikainen valottaa SuoraTyön innovaatioita ja verkostoja aina julkishallintoon asti. Keikkatöitä voi tehdä ja teettää kaikilla herkuilla – helposti ja turvallisesti.

Työllistämisen helppous, työn tekemisen turvallisuus

Keikkatyötä voi tehdä helposti turvallisuudesta tinkimättä. SuoraTyö soveltuu kaikille, jotka haluavat maksaa ja/tai saada palkkaa. 

Työn tekijöille

SuoraTyö.fi-palvelun avulla keikkatyön tekeminen onnistuu niin, että palkansaajan turva toteutuu. Tämä tarkoittaa, että työllistyessään SuoraTyön palvelualustan avulla työntekijä välttää yrittäjyyden riskit ja on aina työttömyysturvan piirissä. 

SuoraTyö.fi-palvelu on erinomainen työntekijöille, kuten freelancereille, jotka rakentavat keikkatöistä koko toimeentulonsa. Palvelualustan avulla voi myös täydentää joustavasti muuta ansaintaansa tai tehdä töitä opiskelujen ohessa.

Työttömän ei myöskään tarvitse olla vain työtön. Hän voi purkaa työttömyyttään kohti kokoaikaista ansaintaa tekemällä keikkatöitä.

Työn teettäjille: Yrittäjille, yrityksille, yhdistyksille, kotitalouksille...

Työnantajalle SuoraTyö.fi on helppo ja turvallinen valinta. Palkkaamisen velvoitteet, kuten lakisääteiset vakuutukset, verot, eläkemaksut ja muut sosiaaliturvamaksut on automatisoitu, ja ilmoitukset lähtevät ajallaan viranomaistahoille.

Työn teettäjä voi huokaista helpotuksesta, kun palkkaamisen byrokratia on poistettu ja kaikista velvoitteista huolehdittu. Palvelu mahdollistaa sen, että pienikin työ kannattaa teettää helposti ja turvallisesti SuoraTyö.fi-palvelun avulla ja ilman byrokratiaa. Työnantajana voi toimia kotitalous, yritys tai yhdistys.

Uusi työ syntyy enimmäkseen pieniin ja mikroyrityksiin. SuoraTyö on digitalisoinut koko työsuhteen hallinnon. SuoraTyö.fi-palvelun avulla työllistäminen takaa mielenrauhan, ja mikä on monelle yrittäjälle tärkeintä, aikaa vapautuu oman liiketoiminnan kannalta olennaisimpaan. 

Palvelu soveltuu eri pituisten työsuhteiden hoitamiseen ja skaalautuu yrityksen tarpeen mukaan. SuoraTyö.fi-palvelun avulla yrittäjä voi maksaa itselleen ja työntekijöilleen palkkaa säännöllisesti, tai maksaa korvausta tilapäiseen tarpeeseen hankitusta avusta.

Julkinen sektori ja ennakkoluuloton edelläkävijyys

SuoraTyö on tehnyt ratkaisevaa yhteistyötä julkisen sektorin, kuten Suomen kuntien kanssa. Suomessa noin 200 kuntaa käyttää SuoraTyön palvelua vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuun. Henkilökohtaisten avustajien työ on hyvin monimuotoista. Kunnat ovat saaneet palvelun avulla merkittäviä säästöjä kustannuksissa ja työajan resursoinnissa.

SuoraTyö on ollut myös mukana hankkeessa kehittämässä kansallista tulorekisteriä. SuoraTyön palvelualusta on valmis tarjoamaan kaikkein laajimman tietosisällön, kun tulorekisteri astuu voimaan vuodenvaihteessa 1.1.2019.

Tiedonkulun saumattomuus ja läpinäkyvyys Kelan, työttömyysetuuskassojen, eläkevakuutusyhtiöiden ja verottajan, sekä muiden sidosryhmien kanssa on huomioitu alusta lähtien. SuoraTyön lähtökohtana on ollut luoda alusta, jonka avulla työn tekeminen ja sen teettäminen olisi Suomessa mahdollisimman helppoa ja turvallista, ilman turhaa byrokratiaa. 

SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen arvostaa yhteisiä hankkeita Verohallinnon ja eri ministeriöiden kanssa. Suomi on digitalisaation kärkimaita julkishallinnossa. Erityisesti Verohallinnon ennakkoluulottomuus saa häneltä kiitosta. ”Tekniikka mahdollistaa monien asioiden kehittämisen. Sähköisten palveluiden luominen kansalaisille on usein kiinni myös asenteista", hän pohtii.

PS. Tutustu aiheeseen lisää blogissamme: Ole rohkea ja muutu murroksen mukana!

SuoraTyö Oy
SuoraTyö on vuonna 2011 perustettu yhtiö, joka ainoana Suomessa tarjoaa kotitalouksille sekä yrityksille ja muille organisaatioille koko työsuhteen hallinnoinnin digitaalisesti. Yhdellä maksulla työnantaja hoitaa työnantajan velvoitteensa.

SuoraTyön alustan kautta maksettiin vuonna 2017 palkat yli 3,5 miljoonasta työtunnista. Kuluvana vuonna arvioidaan viiden miljoonan työtunnin rajan rikkoutuvan. Noin 200 kuntaa Suomessa käyttää SuoraTyön palvelua vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa SuoraTyö Oy:stä 20 prosenttia.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta