Kotitalous työn teettäjänä

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Kotitalous työn teettäjänä -opas

Kotitalous voi teettää keikkatyötä, kuten remonttityötä, lastenhoitoa, siivousta tai piha- ja puutarhatöitä palkkaamalla yksityisen henkilön ja saada tästä kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys on merkittävä etu, joka kannattaa hyödyntää.


Työsuhteessa työn tekee palkattu työntekijä eli palkansaaja, jolle kotitalous maksaa palkkaa. Yksityishenkilön palkkaaminen kannattaa, sillä palkkaamalla suoraan yksityisen henkilön maksat vain tehdystä työstä ilman välikäsiä. Lisäksi ostaessasi työn suoraan tekijältä, sinun ei tarvitse maksaa työn hinnasta arvonlisäveroa.

Mitä ovat työn teettäjän vakuutukset ja muut maksut?

Yksityishenkilöä palkattaessa palkanmaksajan, eli tässä tapauksessa kotitalouden, on huolehdittava työsuhteen lakisääteisistä velvoitteista. Näitä ovat työntekijän bruttopalkan päälle maksettavat sivukulut, eli sosiaaliturva-, työeläke-, työttömyysvakuutus-, työtapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Palkanmaksun ja työnantajan lakisääteiset velvollisuudet voit hoitaa itse, mutta helpoimmalla selviät, kun hoidat kaiken tämän SuoraTyö.fi-palvelun avulla. Ainoana palveluna Suomessa SuoraTyö.fi huolehtii puolestasi kaikkien näiden eriaikaisten maksujen hoitamisesta sekä niihin liittyvistä ilmoituksista. Voit lukea tästä lisää sivultamme Näin SuoraTyö.fi toimii puolestasi

Mikä työ oikeuttaa kotitalousvähennykseen?

 • Kotitalousvähennystä saat yksityisellä henkilöllä teetetystä työstä kotona, mökillä tai vapaa-ajan asunnolla.
 • Voit vähentää verotuksessasi teettämäsi työn bruttopalkasta 20 % ja sivukulut kotitalousvähennyksenä.

Kotitalousvähennys verotuksessa = 20 % työntekijän bruttopalkasta + lakisääteiset sivukulut

Saat kotitalousvähennystä seuraavista kotona tehtävistä töistä:

 1. Tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä
 2. Kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä
 3. Tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista

Vinkki:

 • Teetetyt työt ja maksetut palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa.
 • Henkilön, joka on teettänyt työn, tulee hakea kotitalousvähennystä itse.

1. Kotitalousvähennykseen oikeuttava tavanomainen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö

 • siivous
 • ikkunanpesu
 • kaupassa käynti
 • ruoan laitto
 • nurmikon leikkaus
 • lumenluonti
 • kotijuhlien tarjoilutyö
 • lastenhoito kotona
 • vanhusten hoito kotona

Huom. Vähennykseen oikeuttavaa työtä ei kuitenkaan ole esimerkiksi sisustussuunnittelu tai likakaivon tyhjennys. Kotitalousvähennyksen piiriin kuulumattomia ovat myös kotona tehtävä kampaajan, parturin, kosmetologin tai muun vastaavan tekemä työ, sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstön tekemä työ.

Haluatko palkata lastenhoitajan?

Tiesitkö? 
SuoraTyö.fi-palvelu todettiin edullisimmaksi tavaksi työllistää lastenhoitaja YLEn Kuningaskuluttajan vertailussa

2. Kotitalousvähennykseen oikeuttava kunnossapito- ja perusparannustyö

 • keittiön, kylpyhuoneen tai muiden huoneiden remontointi
 • sauna- ja kellaritilojen remontointi
 • rakennusten maalaaminen
 • parvekelasien asennus
 • putki- ja sähkötyöt sekä
 • lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen

Kotitalousvähennyksen voi saada myös kiinteistöön kohdistuvista huoltotoimenpiteistä. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmityskattilan öljypolttimon huolto, lämmityskattilan puhdistus sekä ilmanvaihtolaitteiden huolto. Vähennystä ei kuitenkaan saa nuohouksesta.

Vähennykseen oikeuttavaan kunnossapitotyöhön ei myöskään sisälly kodin koneiden ja laitteiden asennus tai korjaus, ellei sitä tehdä suuremman korjaustyön yhteydessä.

Uudisrakentaminen ja kaikki siihen verrattava rakentaminen ovat kotitalousvähennyksen ulkopuolella. Uudisrakentamisella tarkoitetaan rakennusten laajentamista ja käyttötarkoituksen muuttamista. Myös grillikatoksen tai leikkimökin rakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista.

Uudisrakentamisena ei pidetä kuitenkaan kattamattomien rakennelmien, kuten esimerkiksi pation, laiturin tai aidan rakentamista ennestään rakennettuun rakennukseen, joten näiden töiden teettämisestä voi hakea kotitalousvähennystä. 

Asunto-osakeyhtiössä asukas voi saada kotitalousvähennyksen niistä kunnossapito- ja perusparannustöistä, jotka asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle.

Kokemuksia remonttiavun palkkaamisesta:

3. Kotitalousvähennykseen oikeuttavia tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita

• digilaitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen
• tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen
• tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen
• tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle sekä 
• kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja -yhteyksien opastustyö

Kotitalousvähennyksen määrä

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 2 400 euroa vuodessa. Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy 100 euron vuotuinen omavastuuosuus.

Kotitalousvähennys on 20 % maksamastasi bruttopalkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2018 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Kotitalousvähennyksen määrä =
2400 € / vuosi / hlö 
4800 € / vuosi / pariskunta
Omavastuu 100 € / vuosi / hlö

Jos vähennystä vaatineen puolison verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää säädetyn enimmäismäärän 2400 euroa, veroviranomainen vähentää tämän vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista.

Mistä mökkitöistä saa kotitalousvähennystä?

Vanhan mökin pintaremontit ja hieman isoimmatkin remontit pääsääntöisesti oikeuttavat vähennykseen. Kaikista rakennelmista, joissa ei ole kattoa, kuten laituri, aidat tai patio, saa vanhaan mökkiin rakennettuina aina vähennyksen. Myös kaikkien mökkien siivoustöistä saa kotitalousvähennyksen.

Sen sijaan uudiskohteen mökkiremontit ovat kotitalousvähennyksen ulkopuolella. Jos vanhassa mökissä tehdään laajennus, se katsotaan uudisrakennukseksi. Myös katettu rakennelma, kuten grillikatos, varastorakennus tai leikkimökki, tulkitaan uudisrakentamiseksi.
Mökkitöiden osalta vähennykseen eivät oikeuta myöskään mökkitien kunnossapito ja rakentaminen, sekä rannan ruoppaus.  

Kuka saa kotitalousvähennyksen mökkitöistä?

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa työ, joka on tehty vähennystä hakevan henkilön tai hänen lähisukulaisensa omistamaan tai käyttämään mökkiin tai vapaa-ajan asuntoon. Mikäli mökillä tai vapaa-ajan asunnolla on useampi omistaja, kotitalousvähennyksen saa aina palkanmaksaja.

Kokeile SuoraTyö.fi-palvelua jo tänään! 

Ota SuoraTyö.fi-palvelu käyttöön helposti!

Ota palvelu käyttöön! arrow_forward

Tilapäisillle työnantajille SuoraTyö.fi-palvelu PikaPalkka®-toiminto on maksuton. Tilapäisellä työnantajalla tarkoitetaan työn teettäjää, joka maksaa palkkoja alle 8 502 € puolessa vuodessa (vuonna 2019, vuonna 2018: 8 346 € / 6 kk).

Lähteet: Verohallinto, Veronmaksajain keskusliitto ry, Taloustaito

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta