Maakuntauudistuksessa riski syrjäytymisen syvenemiselle

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Maakuntauudistukseen saattaa sisältyä riski nuorten syrjäytymisen syvenemiseen. Kaavaillussa uudistuksessa koulu- ja opetustoimi jää kunnille, kun työvoimapalvelut puolestaan ovat jäämässä maakuntien vastuulle.

”Pelkona on, että syrjäytymisen ehkäisyssä ei oteta riittävästi huomioon yksilön elämän kokonaistilannetta, vaan asioita optimoidaan joko kunnan tai maakunnan prosesseista käsin. Riskinä on, että esimerkiksi osaamista, työllisyyttä ja sosiaaliturvaa käsitellään liian erillään toisistaan”, SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen totesi päättäjille suunnatussa tilaisuudessa SuomiAreenassa Porissa.

Arviot syrjäytyneiden nuorten määrän arvioidaan olevan 60 000 – 80 000 määrittelytavasta riippuen. Suurin riski syrjäytyä on oppivelvollisuuden päätyttyä sekä nuorilla miehillä varusmiespalveluksen jälkeen.

Pelkona on, että syrjäytymisen ehkäisyssä ei oteta riittävästi huomioon yksilön elämän kokonaistilannetta. 
JANI LAATIKAINEN

”Syrjäytyminen on ennen muuta nuorten miesten riski. Lisäksi huono-osaisuus voi olla ylisukupolvista, mikä vaikeuttaa ongelman hoitoa. Mitä laajempaa yhteisöä syrjäytyminen koskee, sitä useamman yhteiskunnan tahon toimia tarvitaan syrjäytyneiden auttamiseksi”, Laatikainen selitti.

Laajalla rintamalla syrjäytymisen kuilua umpeen

SuoraTyö, Lenovo ja 3Step-It ovat yhdessä kolmannen sektorin ja julkisten toimijoiden kanssa ryhtyneet etsimään syrjäytymisen ehkäisyyn ratkaisuja, joissa nuoren tilannetta voidaan tarkastella paremmin kokonaisuutena yksittäisen ongelman erillisen hoidon sijaan.

”Toimijoiden laajempi yhteistyö sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen oikein koordinoituina tuottavat pienemmillä resursseilla nykyistä enemmän tulosta sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Tällä tavoin nuoria voidaan auttaa jo ennen kuin ongelmat ovat muodostuneet liian vaikeiksi”, Lenovon Suomen- ja Baltian-maajohtaja Timo Toukola sanoi.

Lenovon maailmanlaajuisen verkoston, SuoraTyön työllistymistä edistävän digitaalisen alustan sekä 3Step-It:n päätelaitteiden elinkaariajattelun pohjalta voidaan luoda malli, jossa osaamisen ja työmahdollisuuksien saavutettavuutta voidaan teknologian avulla parantaa.

”Siihen kuuluu osaltaan se, että yhteiskunnan resurssit käytetään fiksusti. Ajantasaista teknologiaa hyödynnetään oppimisen ja työllisyyden edistämiseen. Samalla kuitenkin varmistetaan, että tuotettavien laitteiden elinkaaren kuormitus yhteiskunnalle ja ympäristölle on mahdollisimman pieni”, Toukola toteaa.

#Duueri-kampanjalla luotiin 2300 työpaikkaa

Työvoimahallinto hakee lähtökohtaisesti työttömälle kokoaikaista työtä. Usein nuorten kohdalla tarjolla saattaisi olla keikkatöitä, joista voisi rakentaa porttia vakinaisempaan työsuhteeseen. Keikkatyömarkkinoiden ongelmaksi muodostuu usein työllistämisen byrokratian raskaus.

”Ajan tasalla oleva osaaminen ja työ vahvistavat nuorelle yhteiskuntaan kuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta, mikä puolestaan ehkäisee tehokkaasti myös syrjäytymistä. Meillä Suomessa on kuitenkin Euroopan syvin kuilu työllisyyden ja työttömyyden välissä. Kuilu syvenee nopeasti työttömyysjakso pidentyessä”, Laatikainen sanoi.

Osaaminen ja työ vahvistavat nuorelle osallisuuden tunnetta yhteiskunnassa, mikä ehkäisee tehokkaasti myös syrjäytymistä.

SuoraTyö ja Lenovo kumppaneineen loivat viime vuonna #Duueri-kampanjallaan 4,2 miljoonaa tuntia uutta keikkatyötä eli lähes 2 300 työpaikkaa.

”Se ei olisi ollut mahdollista, mikäli valtiovarainministeriön alaiset toimijat eivät olisi omilla kehittämistoimillaan mahdollistaneet SuoraTyön alustan kehittämistä”, Jani Laatikainen sanoi.

Esimerkiksi väestörekisterikeskuksen kehittämän sähköisen Suomi.fi-valtuuspalvelun kehittäminen varmisti, että työllistäminen olisi työantajavelvoitteiden osalta mahdollisimman helppoa. SuoraTyö oli ensimmäinen yksityinen toimija, joka otti palvelun käyttöön. SuoraTyö on ollut mukana myös ensi vuonna käyttöön tulevan kansallisen tulorekisterin kehitystyössä.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

Jani Laatikainen, toimitusjohtaja, puh. 0440 231 179, jani.laatikainen@suoratyo.fi
Taneli Hassinen, Senior Advisor, puh. 040 504 3321, taneli.hassinen@suoratyo.fi

SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen osallistui torstaina 19.7.2018 myös SuomiAreenan keskustelutilaisuuteen #Kelpaanko minä – Tarvitaanko työelämässä Tinderiä?

Katso tallenne: https://www.katsomo.fi/sarja/suomiareena-33001006004/kelpaanko-mina-tarvitaanko-tyoelamassa-tinderia-941731

SuoraTyö Oy
SuoraTyö on vuonna 2011 perustettu yhtiö, joka ainoana Suomessa tarjoaa kotitalouksille sekä yrityksille ja muille organisaatioille koko työsuhteen hallinnoinnin digitaalisesti. Yhdellä maksulla työnantaja hoitaa työnantajan velvoitteensa.

SuoraTyön alustan kautta maksettiin vuonna 2017 palkat yli 3,5 miljoonasta työtunnista. Kuluvana vuonna arvioidaan viiden miljoonan työtunnin rajan rikkoutuvan. Noin 200 kuntaa Suomessa käyttää SuoraTyön palvelua vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa SuoraTyö Oy:stä 20 prosenttia.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta