Ole rohkea ja muutu murroksen mukana!

arrow_back Takaisin artikkeleihin

SuoraTyön Jani Laatikainen vieraili Riikka Rajaviidan vieraana KorkojenKera -julkaisusarjassa. Keskustelussa luodattiin läpi ajankohtaisia teemoja työn murroksesta, pitkäaikaistyöttömyyttä sekä kansallisia hankkeita, joihin SuoraTyöllä on ollut merkittävä panostus.

Janilla on meille kaikille tärkeä viesti: Ole rohkea ja muutu murroksen mukana. Tämä haaste on kohdistettu niin yksilölle, yritykselle kuin yhteiskunnallekin.

Miten työn murros näkyy lähitulevaisuudessa? 

Työura koostuu jatkossa useista työurista, jotka voivat olla päällekkäisiäkin, Laatikainen kertoo.

Työn murros on johtanut globalisaation myötä siihen, että työelämä pirstaloituu. Harvemmin sama työntekijä on tulevaisuudessa koko työuransa vain yhden työnantajan palveluksessa, kuten perinteisesti on usein ollut.

Ilmarisen toimitusjohtajana pian aloittava Jouko Pölönen totesi hiljattain, että noin 330 000 työpaikkaa tulee häviämään vuoteen 2030 mennessä ja 800 000 työpaikkaa muuttuu, joten merkittävästä työn murroksesta myös Suomessa on kyse.

”Haluan rohkaista kaikkia muuttumaan murroksen mukana, sillä merkittävästi myös uusia tehtäviä syntyy”, Laatikainen kannustaa.

Työura koostuu jatkossa useista työurista,
jotka voivat olla päällekkäisiäkin.

Mitä on kevytyrittäjyys? Kenelle se sopii? 

Kevytyrittäjyys on muutama vuosi sitten vakiintunut termi, joka on käsitys itsensä työllistäjistä, jotka toimivat siis yrittäjinä. Kevytyrittäjyys sopii niille, jotka mieltävät olevansa yrittäjiä ja ymmärtävät myös yrittäjyyteen sisältyvät riskit.

Kevytyrittäjät osaavat ottaa huomioon asiat, joista yrittäjän tulee itse huolehtia. Näitä ovat mm. eläketurva, sekä sosiaali- ja työttömyysvakuutukset, jotka palkansaajalle tulevat automaattisesti.

Miten SuoraTyö eroaa kevytyrittäjyydestä?

Kevytyrittäjyydestä SuoraTyön avulla työllistyminen eroaa siten, että työntekijä on aina palkansaajan roolissa. Keikkatyön, kuten erilaisten projektien, toimeksiantojen ja pidempiaikaisenkin työn tekeminen onnistuu niin, että palkansaajan turva toteutuu. Tämä tarkoittaa, että työllistyessään SuoraTyön palvelualustan avulla työntekijä välttää yrittäjyyden riskit ja on aina työttömyysturvan piirissä. 

SuoraTyö.fi-palvelu on erinomainen freelancereille, jotka rakentavat keikkatöistä koko toimeentulonsa. Palvelualustan avulla voi myös täydentää joustavasti muuta ansaintaansa esim. tekemällä keikkatöitä opiskelujen ohessa tai työllistyä satunnaisesti auttamalla muita omaa osaamistaan hyödyntäen.

Tutustu myös blogiimme: Keikkatyötä kaikilla herkuilla – turvallisuudesta tinkimättä

Lue lisää työn tekijän roolista SuoraTyön avulla: Haluatko työllistää itsesi joustavasti ja turvallisesti?

Tulorekisteri tulee. Mikä on tulorekisterin merkitys? 

Tulorekisteri on merkittävin muutos mitä henkilöverotuksessa on tapahtunut. Verohallinnolla on tässä erittäin tärkeä rooli olla mukana muutosta mahdollistamassa Valtiovarainministeriön hankkeessa. Tulorekisteriin kerätään muun muassa tulot kaikista eri tulolähteistä. Tämä on yhteiskunnalta iso vastaus työn murrokseen. 

SuoraTyö on ollut mukana Kansallinen tulorekisteri -hankkeessa, joka astuu voimaan ensi vuonna. SuoraTyö on myös ensimmäisenä yksityisenä toimijana ottanut Suomi.fi-valtuuspalvelun käyttöön. Suomi.fi-palvelu osaltaan varmistaa, että työllistäminen työnantajavelvoitteiden osalta on mahdollisimman helppoa ja turvallista. 

Pitkäaikaistyöttömyys. Onko pitkäaikaistyöttömyyteen täsmälääkettä?

Suomessa on tutkitusti Euroopan syvin kuilu työttömyydestä työllisyyteen ja se syvenee työttömyyden jatkuessa. Suomessa on rakenteellisesti pitkät perinteet työllisyydessä tehdä työtä vain yhden työnantajan palveluksessa, jonka jälkeen on siirrytty toisen työnantajan palvelukseen tai jääty eläkkeelle. 

Tulevaisuudessa palkansaajalle on työn murroksessa entistäkin tärkeämpää mahdollisuus yhdistää eri tulolähteet. Tarvitsemme kipeästi sosiaaliturvauudistuksen, joka uudessa muodossaan mahdollistaisi sen, että työn teettäminen ja työntekijän kannalta sen vastaanottaminen on kannattavaa ilman, että se rapauttaa toimeentulon epämääräiseksi jaksoksi ja heilauttaa koko korttitalon nurin.

Perusrakenne on kunnossa hyvinvoinnin ja työttömyysturvan osalta, mutta nykyinen malli tukimuotojen viidakossa ei Laatikaisen mielestä tue työelämän kehitystä oikeaan suuntaan. Erilaisten työmuotojen joustava mahdollistaminen on yksi lääke pitkäaikaistyöttömyyden asteittaiseen katkaisemiseen. Mitä pidemmälle työttömyys kehittyy, sitä vaikeampaa on työttömän saada pysyvää työtä.

Erilaisten työmuotojen joustava mahdollistaminen
on yksi lääke pitkäaikaistyöttömyyden
asteittaiseen katkaisemiseen.

Pitkäaikaistyöttömyyden kierre voidaan katkaista, vaikka ottamalla vastaan keikkatyötä, ja tämä voi toimia porttina takaisin työelämään. Keikkatyön kautta ansainta voi muodostua useista eri lähteistä jatkuvuuden periaatteella ja laajeta kokopäiväiseen ansaintaan silloinkin, kun työsuhteet ovat keikkamaisia ja työtä tehdään samanaikaisesti usealle eri työnantajalle. 

Työn murros merkitsee monelle tulevaisuudessa myös joustavuutta, sekä työntekijän autonomiaa tehdä mielenkiintoisia työtehtäviä itseään motivoivissa ja osaamistaan vastaavissa tehtävissä. 

Mitä yhteistä on SuoraTyöllä ja fintechillä?

SuoraTyö on osa fintech-klusteria ja tällä rintamalla tapahtuu jatkuvasti uusia avauksia. Koska työ on perinteisesti ollut iso osa ansaintaa, liittyy siihen osaltaan myös säästäminen ja sijoittaminen. Ehkä voisimme jatkossa toimia jonkinlaisena säästämisen alustana työn ja osaamisen jakamisen lisäksi, Jani Laatikainen visioi. 

Työelämän pirstaloituessa SuoraTyön alusta mahdollistaisi palkanmaksun väylänä toimimisen lisäksi mahdollisuuden hallita omaa taloutta, säästää ja tehdä suunnitelmia tulevaisuuteen.

PS. Lue lisää Jani Laatikaisen ajatuksia pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseen: Syrjäytymiseen on mahdollista kehittää lääke

Suomalainen työ murroksessa. Riikka Rajaviidan kanssa keskustelemassa SuoraTyön Jani Laatikainen. 

Katso myös Jani Laatikaisen toinen haastattelu Riikka Rajaviidan vieraana KorkojenKera-julkaisusarjassa, jossa aiheena mm. keikkatyön uudet mahdollisuudet.

SuoraTyö Oy
SuoraTyö on vuonna 2011 perustettu yhtiö, joka ainoana Suomessa tarjoaa kotitalouksille sekä yrityksille ja muille organisaatioille koko työsuhteen hallinnoinnin digitaalisesti. Yhdellä maksulla työnantaja hoitaa työnantajan velvoitteensa.

SuoraTyön alustan kautta maksettiin vuonna 2017 palkat yli 3,5 miljoonasta työtunnista. Kuluvana vuonna arvioidaan viiden miljoonan työtunnin rajan rikkoutuvan. Noin 200 kuntaa Suomessa käyttää SuoraTyön palvelua vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa SuoraTyö Oy:stä 20 prosenttia.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta