Paulin kädenjälki näkyy SuoraTyö.fi-palvelussa kaikkialla

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Pauli Heikkinen on kokenut ohjelmistojen ammattilainen. Hän on SuoraTyö.fi-palvelun pääarkkitehti, eli pääsuunnittelija. Paulin kädenjälki näkyykin SuoraTyö.fi-palvelussa kaikkialla.

Pääsuunnittelijana Pauli vastaa palvelun ohjelmistokehityksen teknisestä osuudesta. Pääarkkitehdin työ on tulevaisuuden suuntaviivojen hahmottamista ja kauaskantoistakin näkemystä palvelun tulevaisuudesta.

Pääarkkitehdin toimenkuva vaatii laaja-alaista osaamista. SuoraTyöllä pääsuunnittelijan tehtävät muodostuvat ruohonjuuritason koodaamisesta aina suurten päälinjojen piirtämiseen asti. Sen sijaan, että keskittyisi vain siihen mitä palvelussa seuraavaksi kehitetään, Pauli suunnittelee miten ja millä ratkaisuilla näitä parannuksia toteutetaan. Pääarkkitehti visioi, miten palvelu kehittyy ja millainen se on tulevaisuudessa.

Parhaat palat isosta maailmasta 

Paulin kokemus on SuoraTyön koodariheimon joukossa kenties monipuolisin. Hän on koodannut useilla kielillä ja on karttuneella kokemuksellaan yksi SuoraTyön avainhenkilöistä. Hän luonnehtii itseään normaaliksi insinööriksi ja tekee omien sanojensa mukaan ”kaikkea teknistä työtä, mitä muut koodarit eivät tee”.

Ennen SuoraTyöllä aloittamista Pauli ehti luoda vankkaa uraa projektipäällikkönä ja arkkitehtina Nokialla ja Microsoftilla. Kannuksensa työelämään hän hankki Elektrobitilla. Isosta maailmasta Pauli kertoo ammentaneensa monet työkalut ja -tavat tehdä töitä. ”Suuryrityksillä saattaa olla hiottu tuotekehitys, mutta se on pienemmälle yritykselle usein turhan kankea”, hän toteaa. ”Parhaat palat olen kuitenkin pyrkinyt tuomaan taskussani SuoraTyölle.”

Pauli aloitti Suoratyöllä kolmantena koodarina heti Mikko Moilasen ja Janne Määtän jälkeen.  SuoraTyölle hänet pyysivät mukaan jo aiemmin koulumaailmasta tutut henkilöt, SuoraTyön perustajajäsenet Jani Laatikainen ja Henri Karjalainen.

Ilta- ja viikonloppuhommista kokoaikaiseen pestiin

Pauli aloitti loppukeväällä 2014 sivutoimisesti SuoraTyöllä monen muun työntekijän tavoin. Hän teki verkkopalvelun kehitystehtäviä ilta- ja viikonlopputöinä. Tontti vaihtui kuitenkin nopeasti päätoimiseksi ja kokoaikaiseksi pestiksi vuoden 2014 loppupuoliskolla.

Työsuhteensa alkutaipaleella hän tapasi myös paljon asiakkaita kasvokkain. Nykyään todettakoon, että Pauli on mittavalla kokemuksellaan ehtinyt tehdä kehitystä, koodausta ja suorituskyvyn optimointia SuoraTyö.fi-palvelun jokaisessa paikassa.

"Olemme äärimmäisen ketteriä"

Pauli näkee SuoraTyön kehityksen muuttuneen sen alkuajoista suunnitelmallisempaan ja ennustettavaan suuntaan. Myös tuotekehitys on alkuajoista muodollisempaa. Vaakakupissa hän kuitenkin painottaa SuoraTyön ketteryyttä. ”Olemme äärimmäisen ketteriä. Tarpeen vaatiessa muutos palveluun on tehty vieläpä saman päivän aikana, kun asiakas on sitä toivonut.”

"SuoraTyö on perhemäinen yhteisö. Meillä on avoin kulttuuri ja työtehtävät eivät ole saneltuja. Mielipiteitä voi esittää vapaasti ja suuren osan päätöksistä voi tehdä itsenäisesti, kun tietää johtajien näkemyksen."

Paulin aloittaessa SuoraTyöllä ei ollut vakiintuneita työkaluja – tai tapoja, joten hän pääsi aloittamaan niin sanotusti puhtaalta pöydältä. ”Työkalut ja –tavat ovatkin muokkautuneet työtä tehdessä niin kuin olen itse halunnut”, hän toteaa.

Kohti itsekorjaavaa ja itsehallinnoivaa ympäristöä

”Haluaisin oppia vielä nykyaikaisempia tapoja tehdä töitä. Palvelun infrastruktuurin kannalta sen pilkkominen pienemmiksi ja hallittavammiksi palasiksi on tämän päivän tapa rakentaa järjestelmää ja ajaa mikropalveluita helposti. Puhutaan itsekorjaavasta ja itsehallinnoivasta ympäristöstä”, Pauli selittää.   ”Perinteisillä menetelmillä palvelun orkestrointi, sen tuotantoympäristön rakentaminen ja saaminen tuotantoon on resursseja nielevä projekti ja vie tiimiltä paljon aikaa.”

”Työni osalta olen miettinyt mitä voisin lukemisen lisäksi oppia vielä enemmän käytännössä. Minulla on ollut myös koodaamattomia hetkiä”, hän hymähtää. Työn tekemiseen kiteytyy kuitenkin se kaikkein tärkein, eli toimeentulo.

"Työtä SuoraTyöllä on paljon, ja se pysyy mielenkiintoisena. On kannustavaa huomata, että työn sisältö on palkitsevaa ja oma laaja-alainen osaaminen rohkaisee itseäni eteenpäin."

"Koodaaminen on luovaa työtä"

"Pätkittäin tehtävät työt lisääntyvät työmarkkinoilla. Tämä näkyy paitsi omalla, myös monella muullakin alalla. Koodaaminen on myös luovaa työtä. Eläkevirat ovat vähenemään päin. Myös lainsäädäntö vaikuttaa vahvasti mihin suuntaan työelämä Suomessa kehittyy", Pauli pohtii.

Pauli näkee SuoraTyön kasvavan yrityksenä ja oman osaamisensa jakautuvan yhä useammalle työntekijälle. "Oletan, että hands on -tekeminen osaltani pienenee ja voin keskittyä yhä suurempien linjojen piirtämiseen, mihin suuntaan palvelun arkkitehtuuria viedään", hän maalaa kuvaa tulevaisuudestaan.

Koodarin vapaa-ajalla ei pelata tietsikalla

Paulin vapaa-aikaan kuuluu sulkapallon lisäksi 90-vuotta vanhan talon restaurointi. ”Näiden projektien jälkeen lähinnä katson Netflixiä. Joskus vielä ajattelin pelata tietokoneella, mutta melko vähäistä se on tällä hetkellä."

”Olutta tulee kanssa melko paljon juotua”, hän veistelee. ”Siis lähinnä maisteltua uusia tuttavuuksia laidasta laitaan pienpanimorintamalta”, hän täsmentää harrastustaan.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta