SuoraTyö ja Lenovo yhteistyöhön digitalisoimaan suomalaista työelämää

arrow_back Takaisin artikkeleihin

SuoraTyö ja Lenovo yhteistyöhön digitalisoimaan suomalaista työelämää
– tavoitteena myös pimeän työn torjuminen

SuoraTyö ja Lenovo yhdistävät voimansa, tavoitteena uudistaa suomalaista työelämää sekä tarjota täysin uudenlaisia tapoja tehdä ja teettää työtä. Yhdistämällä SuoraTyön kehittämät innovatiiviset sähköiset palvelut Lenovon maailman johtavaan teknologiaosaamiseen voidaan jatkossa tarjota entistä helpompia tapoja työllistää ja työllistyä.

Suomalainen työelämä on vahvassa murrosvaiheessa, missä satunnaiset ja lyhytaikaiset työsuhteet yleistyvät nopeaa vauhtia. Talouden globalisaatio, teknologioiden kehittyminen ja lisääntyvä digitalisaatio vaikuttavat olennaisesti työmarkkinoiden rakenteeseen. Väestön ikääntyessä ja työn automatisoituessa vakituiset työurat pilkkoutuvat ja silpputyöt lisääntyvät. Suomen työelämän perinteisiä haasteita ovat jäykät rakenteet, vaikka käytännössä työn tekeminen on tänä päivänä erittäin monimuotoista. Itsensä työllistäminen, halukkuus esimerkiksi työskentelyn ja opiskelemisen limittämiseen, ja työn tekemiseen myös eläkkeellä on lisääntynyt.

Jäykät rakenteet, monimutkainen byrokratia ja pitkät etäisyydet ovat omiaan luomaan yhtälön, missä työ ja tekijä eivät kohtaa, pientä työtä ei kannata teettää ja pienistä töistä palkka on helpointa maksaa pimeästi.

”Suoratyötä tehdään jo SuoraTyö.fi-palvelussa lähes 100.000 tuntia kuukausittain ja kuukausittainen kasvu on huikeaa, jopa kymmeniä prosentteja. Palvelumme on otettu hienosti vastaan yksityisen sektorin lisäksi myös julkisella sektorilla. Odotan innolla yhteistyötä Lenovon kanssa, sillä yhdessä pystymme kehittämään ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden työllistämisen ja työllistymisen digitalisointiin. Parhainkaan sähköinen palvelu on hyödytön, mikäli sitä ei tuoda helposti käyttäjän ulottuville”, sanoo SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen.

Vakuutuimme SuoraTyön kehittämistä palveluista ja syvällisestä osaamisesta suomalaisen työelämän haasteista. TIMO TOUKOLA

”Vakuutuimme SuoraTyön kehittämistä palveluista ja syvällisestä osaamisesta suomalaisen työelämän haasteista. Haluamme ehdottomasti kantaa kortemme kekoon ja olla mukana tekemässä suomalaisesta työelämästä maailman kilpailukykyisintä. Lenovo on ylpeä voidessaan olla SuoraTyön teknologiakumppani mahdollistaen ainutlaatuisen ja innovatiivisen SuoraTyö.fi-palvelun, jolla sekä työnantajat että työntekijät voivat hoitaa kaikki palkanmaksuun liittyvät lakisääteiset velvoitteet kuten verot, vakuutukset ja sosiaaliturvan”, sanoo Lenovon Suomen ja Baltian maajohtaja Timo Toukola.

Tulevaisuuden työ enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta

Väestön ikääntyminen ja pitkät etäisyydet tulevat lisäämään erityisesti ihmisten kotona tehtävää työtä. Toisaalta digitaalisen työn suorittaminen ei välttämättä ole aikaan tai paikkaan sidottua. Olipa työ kuinka pirstaleista tahansa, tai suoritettiinpa se missä tahansa, liittyy työsuhteen hoitamiseen useita haasteita. Näiden haasteiden torjumiseen tarjoamme jatkossa entistä paremmat työkalut, Laatikainen jatkaa.

Innovatiiviset mobiiliratkaisut, joilla mahdollistetaan sähköisten palveluiden helppo ja esteetön käyttö ovat perusedellytys jatkossa yhteiskuntamme digitalisaatiotavoitteiden täyttymiselle. Ensimmäisessä yhteisessä teknologiaprojektissamme SuoraTyön kanssa tulemme pureutumaan juuri tähän haasteeseen, Toukola toteaa.

Porin SuomiAreenalla testataan ihmisten suhtautumista pimeään työhön

SuoraTyö ja Lenovo tuovat Porin SuomiAreenalle mobiilit ”työpisteet” sanan uudessa merkityksessä. Mobiilit työpisteet jalkautuvat yleisön joukkoon välittämään pieniä töitä ja testaavat areenakävijöiden suhtautuista pimeään työhön leikkimielisen ”Kuinka Pimeä Olet”-visan avulla.

Pimeää työtä tehtäessä sekä työntekijä, että työnantaja ottavat todella suuria riskejä. Esimerkiksi tapaturman sattuessa, voi seuraamukset olla molemmille osapuolille arvaamattoman suuret.

Kun työntekijän palkkaaminen ja työn vastaanottaminen on vaivatonta, ennaltaehkäistään myös kiusausta pimeän työn teettämiseen ja tekemiseen. Tutkimusten mukaan (esim. Verohallinto 2011) pimeänä maksetuista palkoista koituu valtiolle vuosittain jopa 500:n miljoonan euron suora verotulon menetys.

Lisätietoja:

Jani Laatikainen, toimitusjohtaja, SuoraTyö.fi, puh. 044 023 1179

Timo Toukola, General Manager, Lenovo Finland and Baltics, puh. 050 311 1147

Seuraa meitä:

Internet: www.suoratyo.fi

twitterissä @SuoraTyo

Facebookissa: SuoraTyö.fi
 

Internet: www.lenovo.com

Facebook: Lenovo Suomi

Twitter: @Lenovo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuoraTyö.fi-palvelu on työllistämisprosessia helpottava palvelu työnantajille ja työntekijöille. SuoraTyö on Suomen ainoa verkkopalvelu, joka hoitaa täysin automaattisesti kaikki palkanmaksuun liittyvät verot ja sosiaaliturvamaksut sekä huolehtii automaattisesti myös lakisääteisestä vakuutusturvasta. Poistamalla byrokratian teemme työn tarjoamisen ja vastaanottamisen mahdollisimman helpoksi ja yhdistämme työn ja tekijän. www.suoratyo.fi

Lenovo on maailman suurin PC-tietokoneiden valmistaja ja johtava toimittaja teknologiatuotteille palvelinratkaisuista aina älypuhelimiin ja puettavaan elektroniikkaan saakka. Lenovo on innovatiivinen yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi uudenlaisia, laadukkaita ja luotettavia teknologiatuotteita sekä korkeatasoisia palveluita, jotka tarjoavat
asiakkaille entistäkin kehittyneempiä ratkaisuja tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi maailmanlaajuisesti. www.lenovo.com

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta