Syrjäytymiseen on mahdollista kehittää lääke

arrow_back Takaisin artikkeleihin

SuomiAreena-tapahtumassa Porissa syntyi antoisia tapaamisia ja merkittäviä kohtaamisia monella eri taholla. Sen lisäksi, että Suomen suvi antoi parastaan ja helle helli, ehkäpä monen mielestä jopa liian hyvin Porin torin mittarin näyttäessä 37 celsiusastetta, SuoraTyön Jani Laatikaisella on syytä aurinkoiseen hymyyn.

Porissa SuomiAreena-viikolla päättäjille suunnatussa tilaisuudessa SuoraTyö, Lenovo ja 3Step-It kertoivat yhdessä lähteneensä kehittämään ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Laatikainen iloitsee siitä, että tilaisuus koettiin tärkeäksi. ”Syrjäytyminen ilmiönä koskettaa koko yhteiskuntaa. Osallistujakaarti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin osalta antoi signaalin, että yhteisen hyvän kehittämiseen on mahdollista saada isompi vaihde päälle. Yhdessä saamme paljon enemmän aikaan kuin pienistä poteroista ponnistamalla.” 

”Kukaan meistä ei pysty yksin ratkaisemaan näin massiivista yhteiskunnallista ongelmaa”, Laatikainen painottaa. ”Sen sijaan, kun jokainen kantaa kortensa kekoon, meillä on mahdollisuus yhdessä kehittää lääke, joka parhaassa tapauksessa ehkäisee koko sairauden puhkeamisen. ”

Riski syrjäytymisen syvenemiselle

”Syrjäytyminen on vakava, pahimmillaan ylisukupolvinen ongelma”, Laatikainen vakavoituu ja jatkaa: ”Arviot syrjäytyneiden määrästä vaihtelevat, sillä syrjäytymisellä ole vakiintunutta määritelmää. ME Säätiö on kuitenkin kerännyt tietoa erityisesti syrjäytyneiden nuorten määrästä. ”

”Keväällä julkaistujen tietojen mukaan työelämästä ja koulutuksesta syrjäytyneitä nuoria on maassamme 66 000. Mitä laajempaa yhteisöä syrjäytyminen koskee, sitä useamman yhteiskunnan tahon toimia tarvitaan syrjäytyneiden auttamiseksi”, Laatikainen selittää.

Suurin riski syrjäytyä on oppivelvollisuuden päätyttyä, sekä nuorilla miehillä varusmiespalveluksen jälkeen.

Suurin riski syrjäytyä on oppivelvollisuuden päätyttyä, sekä nuorilla miehillä varusmiespalveluksen jälkeen. Laatikainen on huolissaan meneillään olevasta muutoksesta: 

”Mielestäni nuorten tilannetta tulisi tarkastella kokonaisuutena yksittäisen ongelman sijaan. Tulevalla maakuntauudistuksella on tässä merkittävä rooli. Mutta tähän liittyy riski, että esimerkiksi osaamista, työllisyyttä ja sosiaaliturvaa käsitellään liian erillään toisistaan. Nyt kaavaillussa uudistuksessa koulu- ja opetustoimi jää kunnille, kun työvoimapalvelut ovat jäämässä maakuntien vastuulle.”

Pelkona on, että nuorten syrjäytyminen syvenee, jos kokonaistilanteen hahmottaminen katoaa.

Laatikainen näkee vaarana, että yksittäisen nuoren kokonaistilanteen hahmottaminen katoaa, kun toimijat pirstaloituvat entisestään, mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti. ”Pelkoni on, että tämän seurauksena nuorten syrjäytyminen syvenee.”

Työ on osallisuutta yhteiskuntaan parhaimmillaan – myös nuorelle

”Ajantasainen, työmarkkinoiden tarpeita vastaava osaaminen, sekä itse työn tekeminen luovat nuorille yhteiskuntaan kuuluvuuden ja osallisuuden tunteen. Suomessa on tutkitusti syvin kuilu työllisyyden ja työttömyyden välissä EU:n alueella. Tämä kuilu syvenee nopeasti työttömyysjakson pitkittyessä”, Laatikainen sanoo. 

Tulevaisuudessa työura koostuu useasta perinteisesti mietitystä ”urasta”, jossa tutkinto antaa pohjan jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Työ ja osaamisen kehittäminen tulevat jatkossa limittymään läpi koko työuran. Yksilön kohdalla tämä muutos on valtava. 

Ajantasainen osaaminen sekä itse työn tekeminen luovat nuorille yhteiskuntaan kuuluvuuden tunteen.

”Tarvitsemme kipeästi sosiaaliturvauudistuksen, joka uudessa muodossaan mahdollistaisi sen, että työn teettäminen ja työntekijän kannalta sen vastaanottaminen on kannattavaa”, Laatikainen painottaa.

Myöskin opetustoimen ja työvoimapalveluiden on kyettävä jatkossa soutamaan samassa veneessä yhteiseen tavoitteeseen ja tekemään entistä enemmän yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Laatikainen haluaa kannustaa myös yrityksiä ja oppilaitoksia laajempaan yhteistyöhön nuorten osaamisen varmistamiseksi.

Keikkatyö portti kokopäiväiseen ansaintaan

Työvoimahallinto on hakenut lähtökohtaisesti työttömälle kokoaikaista työtä. Usein nuorten kohdalla tarjolla saattaisi olla keikkatöitä, joista voisi rakentaa porttia vakinaisempaan työsuhteeseen. Keikkatyömarkkinoiden ongelmaksi muodostuu usein työllistämisen byrokratian raskaus. 

Enteilevä pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen kierre voidaan katkaista, kun mahdollistetaan muun muassa keikkatöiden tekeminen joustavasti. Keikkatyö voi toimia väylänä takaisin työelämään ja kokopäiväiseen ansaintaan.

Syrjäytymisen kierre voidaan katkaista, kun mahdollistetaan keikkatöiden tekeminen joustavasti.

”SuoraTyö.fi on ennen kaikkea työn tekemisen ja osaamisen jakamisen alusta. Teknologiaa hyödyntäen olemme halunneet poistaa turhat kynnykset työn teettämisestä ja sen tekemisestä vastuullisesti ja turvallisesti. Byrokratiaa vähentämällä ja toimintoja automatisoimalla hankalaksi koettu työllistäminen Suomessa helpottuu”, Laatikainen kiteyttää viitaten yhteisiin hankkeisiin Verohallinnon ja Valtiovarainministeriön kanssa. 

”Meidän on kyettävä pitämään huoli siitä, että löydämme kestäviä ratkaisuja, millä pidämme mukana junassa myös ne, joilla valmiudet sopeutua tähän valtavaan muutokseen ovat rajalliset. Tämä on mahdollista, kun teemme asioita yhdessä”, Laatikainen toteaa.

PS. Lue myös aiheeseen liittyvä tiedote: Maakuntauudistuksessa riski syrjäytymisen syvenemiselle

SuoraTyö Oy
SuoraTyö on vuonna 2011 perustettu yhtiö, joka ainoana Suomessa tarjoaa kotitalouksille sekä yrityksille ja muille organisaatioille koko työsuhteen hallinnoinnin digitaalisesti. Yhdellä maksulla työnantaja hoitaa työnantajan velvoitteensa.

SuoraTyön alustan kautta maksettiin vuonna 2017 palkat yli 3,5 miljoonasta työtunnista. Kuluvana vuonna arvioidaan viiden miljoonan työtunnin rajan rikkoutuvan. Noin 200 kuntaa Suomessa käyttää SuoraTyön palvelua vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa SuoraTyö Oy:stä 20 prosenttia.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta