Tulojen tippumisen uhka kannusti työttömän keikkatöihin – sosiaalinen verkosto jopa tuloja tärkeämpää

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Työnhakijat tarvitsevat uusia mahdollisuuksia työllistyä. Paljon puhetta herättänyt aktiivimalli on kritiikistä huolimatta kannustanut työttömiä etsimään myös keikkatöitä.

Työ, vaikka keikkamainenkin työ, voi toimia merkittävänä väylänä kohti kokoaikaista ansaintaa. Merkittävää on myös se, että moni keikkatöihin työllistyvä kokee sosiaalisen verkoston jopa tulovirtoja tärkeämmäksi. 

Sosiaalinen verkosto työttömälle tulojakin tärkeämpää

Ylen artikkelissa kerrottiin puoli vuotta työttömänä olleesta Anu Koivistosta, joka hiljattain aloitti kahdessa osa-aikatyössä. Anun toimeentulon uhkana oli, että työttömyyspäivärahat leikkautuvat, jolloin vähäisetkin tulot olisivat pienentyneet entisestään.

Anu haki siis töitä. Hän pääsi tuuraajaksi jakamaan postia ja tekemään siivoustöitä. Postilla työsuhde on lyhyt, mutta siivoojan työsopimus on voimassa toistaiseksi. Töitä on nyt kolmeksi tunniksi päivässä.

Vielä Anu ei tiedä tuleeko rahaa entistä vähemmän osa-aikatyön vuoksi. Rahaa tärkeämmäksi hän mainitsee kuitenkin sosiaalisen verkoston kasvamisen ympärillään. Ihminen saa uutta merkitystä päiviinsä, kun on paikka mihin mennä ja näkee muita ihmisiä.

Aktiivimallin tarkoitus on saada ihmisiä takaisin työelämään nopeasti, jotta pitkiä työttömyysjaksoja ei pääsisi helposti muodostumaan. Toimiessaan aktiivimalli ehkäisee syrjäytymistä.

Työtön pelkää putoamista pienenkin työn tekemisestä

Kolikon kääntöpuolena osittaista työtä vastaanottavalle on pelko työttömyysturvaedun keskeytymisestä. Näin kynnys ottaa työtä vastaan nousee, vaikka työttömällä halua ja intoa olisikin. Taustalla piilee ajatus, että pienikin työ voi aiheuttaa putoamisen tyhjän päälle – vaikkakin vain hetkeksi. Työttömälle tämä hetki on kuitenkin monesti liian pitkä ja siksi ratkaiseva. 

SuoraTyön näkemys on, että tulovirran rakentaminen eri lähteistä pitää olla joustavaa ja taustaprosessien automaattisia, jolloin keikkatöihin työllistyvä ei putoa tyhjän päälle.

”Työttömyys- ja sosiaaliturvaa olisi uudistettava niin, että työtä vastaanottavan henkilön ei tarvitse suoda ajatustakaan sille, vaarantaako työn tekeminen hänen tulopohjansa”, Jani Laatikainen SuoraTyöltä kirjoittaa Talouselämässä julkaistussa artikkelissa. 

Ihmisille pitää luoda aito monikanavainen tulonmuodostus.

JANI LAATIKAINEN

Alkuvuoden blogikirjoituksissa SuoraTyö on tuonut selkeästi esille näkökulman, jonka mukaan ensi vuonna voimaan astuvan Kansallisen tulorekisterin suurin merkitys on työttömyyden ja työllisyyden välisen kynnyksen madaltumisessa. Hyödyt tulorekisteristä saadaan kuitenkin vain, mikäli lainsäädäntöä ja toimintatapoja muutetaan niin, että tulorekisteriä voidaan hyödyntää työttömän kokonaistilanteen auttamiseen. 

”Nykyään työvoimahallinnon resursseja menee valtavasti hukkaan, kun työnhakijalle etsitään ensin oikea siilo tai lokero. Vasta sen jälkeen katsotaan, minkälaisen tukiviidakon avulla toimeentulo turvataan. Ihmisille pitää luoda aito monikanavainen tulonmuodostus”, Laatikainen toteaa.

Keikkatyö luo mahdollisuuden kokoaikaiseen ansaintaan

Siirtymä työttömyydestä työllisyyteen pitää olla mahdollisimman sujuva ja tarvittaessa asteittainen. Työttömän tulee olla mahdollista purkaa työttömyyttään erissä, vaikka keikkatöitä tekemällä. 

"Pienistä puroista kasvaa joki. Ensisijaisen tärkeää onkin saada kaarnalaiva purossa liikkeelle. Kerran tehty keikkatyö poikii uusia mahdollisuuksia tehdä töitä. Ennen pitkää mahdollisuuksista muodostuu joki, jonka virrassa seilaa kipparina kaarnalaivaa suuremmalla lautalla", Laatikainen visioi.

Työllistyminen edellyttää aktiivisuutta, mahdollisuuksien tunnistamista ja oman osaamisen markkinointia.

Keikkatyöt luovat työntekijälle mahdollisuuden myös kokoaikaiseen ansaintaan. Ansainta kannattaa rakentaa niin, että se on turvallista työntekijälle. SuoraTyö.fi-palvelu muodostaa Suomen kattavimman turvaverkon keikkatyön tekemiseen, jossa sosiaali- ja eläketurvamaksuista on huolehdittu täydellisesti.

Työ keikkaistuu tulevaisuudessa

Viime marraskuussa julkaisemamme Työn tulevaisuus -tutkimus kertoi työelämän murroksesta. Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, miten uskoo työelämän muuttuvan tulevaisuudessa. 

Teemoista nousivat esille epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen, työn pirstaloituminen ja työsuhteiden lyheneminen, sekä työn muuttuminen aiempaa yrittäjähenkisemmäksi. Nähtävissä on jo nyt, että yhä useamman ansainta muodostuu eri tulovirroista, kuten useammasta samanaikaisesta työsuhteesta ja tarvittaessa etuuksista.

Työn murros lupaa vapaampaa ja joustavampaa työelämää

Työllistyminen edellyttää nyt ja jatkossa työnhakijalta aktiivisuutta, mahdollisuuksien tunnistamista ja oman osaamisensa vahvempaa esille tuontia. Lisäksi lainsäädännön tulee osaltaan tehdä siirtymät työttömyyden ja työllisyyden välillä sujuvaksi ja varmistaa tarvittaessa sosiaalietuuksien saumaton maksu.

Kahteen osa-aikatyöhön työllistynyt Anu kertoo tehneensä koko työuransa erilaisia töitä pätkissä. Työelämän murroksessa häntä onkin auttanut aiempi kokemus pätkittäin tehdyistä töistä, rohkea asenne, sekä halu viettää sosiaalisesti rikkaampaa elämää. 

"Vaikka monelle meistä työn murros merkitsee muutosta asenteessa, tarkoittaa se myös vapaampaa ja joustavampaa työelämää tulevaisuudessa", Jani Laatikainen muistuttaa.

Työn murros merkitsee monelle asenteen muutosta, mutta myös vapaampaa ja joustavampaa työelämää tulevaisuudessa. 

PS. Vinkki työnhakijalle! Kun sinulle tarjotaan töitä, kannattaa sinun ehdottaa työnantajallesi SuoraTyö.fi-palvelun käyttöä. Tällöin työnantajallasi mikään ei jää arvailun tai muistin varaan, vaan kaikista työnantajan velvoitteista, kuten veroista ja sosiaaliturvamaksuista, on huolehdittu automaattisesti. Suoratyön tekeminen on turvallista! Kun työskentelet SuoraTyö.fi-palvelun kautta, lakisääteinen vakuutusturvasi on varmasti kunnossa.

HUOM. Myös sinä voit työnhakijana luoda itsellesi SuoraTyö-tilin, jolloin kaikki tietosi on palvelussa valmiina työnantajaasi varten. Lue lisää ja ota SuoraTyö.fi-palvelu käyttöön!

PPS. Työnhakija: Oletko jo tehnyt itsellesi osaajaprofiilin? SuoraTyö ja Oikotie Keikkatyöt tarjoavat yhdessä mahtavan keinon tarjota omaa osaamistaan työn teettäjille, jotka voivat olla sinuun yhteydessä oman Oikotie Keikkatyöt osaajaprofiilisi kautta. Huom. Muista valita profiilisi näkymään myös SuoraTyö.fi-palvelussa.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta