Työelämän aallonharjalla Mikko Moilanen

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Mikko Moilanen on surffannut työelämän aallonharjalla SuoraTyöllä jo yli 5 vuotta. Frontend Developer:in roolissa hän kokee tärkeäksi asiakkaan palvelukokemuksen ja sen kehittämisen. Mikon ensisijainen tavoite on ymmärtää asiakasta ja tämän tapaa käyttää SuoraTyö.fi-palvelua.

Käytännössä tämä tarkoittaa SuoraTyö.fi-palvelun kehittämistä asiakasta parhaiten palvelevaan suuntaan. Mikon työn tähtäimessä on helppokäyttöinen, asiakkaan käyttäytymistä mukailevan palvelun suunnittelu ja toteutus. Työssään hän vastaa pääsääntöisesti siitä, miten palvelun käyttöliittymä toimii ja miltä se näyttää. Hän ylläpitää tiimin komponenttikirjastoa ja käytettävyyteen liittyvää ohjeistusta.

Mikko on kotoisin Lapista, Sallasta. Oulussa vietetyn opiskelu- työskentelyjakson jälkeen nokka kääntyi työn perässä kohti etelää. Mikko vaikuttaa Suoratyöllä heimonsa ainoana koodarina Helsingin toimipisteessä. Muu tiimi porskuttaa Oulussa, mutta työkavereidensa kanssa hän on keskusteluyhteyksissä chat-kanavalla useasti päivässä.

Osa-aikaisuus SuoraTyöllä vaihtui kokoaikaiseen työsuhteeseen

Mikko vakuuttui SuoraTyö.fi-palvelun ideasta 5 vuotta sitten, kun SuoraTyön perustajat pyysivät häntä mukaan riveihinsä. Mikko oli tällöin päätoimisesti töissä Verkkokauppa.com:ssa ja työskenteli SuoraTyöllä ensin 4 vuotta osa-aikaisena. Kokopäiväiseksi ”suoratyöläiseksi” hän siirtyi reilu vuosi sitten.

Mikko on elävä esimerkki siitä, kuinka osa-aikainen työ voi vaihtua kokoaikaiseen työsuhteeseen. Hän kuvailee työelämän muuttuneen ympärillään yhä pirstaleisemmaksi. Työ on monesti pätkätyötä ja ihminen voi tehdä töitä vuoden aikana useammassa työpaikassa.

Mikko, kerro mikä on ollut SuoraTyöllä parasta?

”Parasta on ollut se, että on saanut päättää, kuinka asiat toteutetaan, ja työkaverit ovat luottaneet tekemiini päätöksiin. Myös yhteinen huumorintaju on tärkeää: Asiat eivät aina ole niin vakavia”, Mikko veistelee. "Työkulttuurimme on hyvin vapaata ja rentoa, sekä toisinaan mustan huumorin sävyttämää."

Mitä olet oppinut Suoratyöllä viimeksi? Mitä haluaisit vielä oppia lisää?

"Teknisellä puolella olen viimeksi opetellut MobX:ää, joka on yksinkertaistettuna tilanhallintatekniikkaa. Käyttöliittymässä on tiloja, jotka muuttuvat sen mukaan, miten käyttäjä, eli asiakkaamme, käyttöliittymää käyttää. Asiakkaat saavat näin ollen helppokäyttöisemmän ja vakaamman palvelun. Tätä kehitystyötä on hyödynnetty myös SuoraTyö.fi-palvelussa.

Jatkossa haluaisin syventyä yhä enemmän käyttäjätutkimukseen, eli saada asiakkaista enenevässä määrin tietoa, miten SuoraTyö.fi-palvelua käytetään. Tuloksena olisi näin ollen entistä asiakaslähtöisempi palvelunhallinta."

Minkä koet tärkeäksi omassa työssäsi?

”Omassa työssä tärkeimmiksi nousevat vapaus ja vastuu. Pidän myös tärkeänä asiakaspalvelijoilta saatua asiakaspalautetta ja siihen nopeaa reagoimista. Jos tiimissä havaitsemme, että jokin asia palvelussa tarvitsee kehitystä, voimme tehdä isojakin muutoksia, koska emme ole liikaa sidoksissa tiettyyn tekniikkaan tai toteutustapaan. Meillä on Suoratyöllä vapaat kädet tehdä muutoksia yhdessä, jotka palvelevat asiakkaan tarpeita parhaiten. ”

Kuinka SuoraTyö on muuttunut yrityksenä sinun aikanasi?

”Viime vuosina kasvu on ollut nopeaa. Startup-ajoista pitkäjänteisempi suunnittelu ja kehitystyö on vakiintunut yhteiseksi tavaksi toimia, mutta SuoraTyöllä tekemistä leimaa edelleen asioihin nopea reagointi ja tekninen kehitys.” Teknisellä kehityksellä Mikko viittaa ketterään tapaan toimia. "Koska tiedämme itse mitä konepellin alta löytyy, voimme helposti tehdä muutoksia palvelun käyttöliittymään ja rajapintoihin.”

Lapin kasvatin vapaa-aika

Vapaa-aikanaan Mikon voi bongata kuntosalilta, pelaamassa sählyä tai uimahallin kuntoradalta. ”Harrastelenkin enimmäkseen urheilua ja luonnossa liikkumista,” hän kiteyttää. Lapin kasvattina Mikko liikkuu mielellään luonnossa ja nauttii sen suomasta rauhasta.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta