Demareiden mallia pitäisi nopeuttaa lainsäädännöllä

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Työelämän murros johtaa siihen, että toimeentulo hankitaan useista tulolähteistä. Ansiotyön pirstaloituminen erityyppisiksi työsuhteiksi edellyttää joustavaa sosiaaliturvaa, jolla toimeentulo turvataan. Tuleva kansallinen tulorekisteri on uudistuksessa keskeisessä roolissa.

Sosiaalidemokraattinen puolue julkisti tänään (13.4.2018) oman Yleisturva-mallinsa sosiaaliturvan uudistamiseksi. Ehdotuksen mukaan uudistus saatettaisiin voimaan kokonaisuudessaan vuoteen 2030 mennessä. Nykyinen lainsäädäntö hidastaa muutosta, mutta uudistusta voitaisiin nopeuttaa.

”Demareiden malli on työtekoon kannustavuudessaan erinomainen. Eri tulolähteiden yhdistäminen on avain sille, että mahdollisimman moni saadaan töihin ja tuottamaan verotuloja. Tulorekisterin myötä tärkeimmät ehdotuksen toimenpiteistä on kuitenkin toteutettavissa nopeammin kuin vasta 12 vuoden päästä, mikäli lainsäädäntöä muutetaan”, työsuhteen hallinnoinnin digitalisoineen SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen toteaa.

Ansiotyö pirstaloituu ja eri tulovirtojen käsittely kasvattaa päätösten kuormaa julkishallinnossa räjähdysmäisesti. Ratkaisu on tapahtumien käsittelyn automatisointi ja kansallinen tulorekisteri.  

JANI LAATIKAINEN

Erilaisista työsuhteista muodostuvien ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteen nivominen moninkertaistaa julkishallinnon vastuulle tulevien tapahtumien määrän. Nykyinen EU-tasoinen sääntely ei kuitenkaan mahdollista kansalaisen työttömyys- ja sosiaaliturvapäätösten automatisointia, vaan edellyttää virkailijan suorittamaa käsittelyä.

”Räjähdysmäisesti kasvavasta kuormasta voidaan selvitä ainoastaan digitalisoimalla ja automatisoimalla tapahtumien käsittely. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan myös kansallista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa automaattisen käsittelyn. Muutoin tulorekisterin hyödyt uhkaavat jäädä marginaalisiksi”, Laatikainen sanoo.

Kansallisen lainsäädännön tulee mahdollistaa tulorekisterin hyödyt. Muuten ne jäävät marginaalisiksi.
JANI LAATIKAINEN

Kasvava osa työstä tehdään tulevaisuudessa keikkatyösuhteissa. Uusi työ syntyy suurimmalta osin pieniin ja mikroyrityksiin. Niiden mahdollisuudet kokoaikaisiin, toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ovat rajalliset. SuoraTyö on rakentanut palvelunsa tukemaan työn monimuotoistumista.

”Keikkatyöläinen kantaa jo toimeentuloriskin. Ei ole oikein, että hän ottaa riskin myös sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvansa osalta. Olemme kehittäneet omaa palveluamme siten, että työn teettäminen ja tekeminen on sekä helppoa että turvallista.”

SuoraTyö Oy

Viestintä

Lisätietoja:

Jani Laatikainen

toimitusjohtaja

puh. 0440 231 179

jani.laatikainen@suoratyo.fi

SuoraTyö lyhyesti

SuoraTyö on vuonna 2011 perustettu yhtiö, joka ainoana Suomessa tarjoaa kotitalouksille sekä yrityksille ja muille organisaatioille koko työsuhteen hallinnoinnin digitaalisesti. Yhdellä maksulla työnantaja hoitaa työnantajavelvoitteensa. Palvelu jakaa maksut ja ilmoitukset automaattisesti eri tahoille.

SuoraTyön alustan kautta maksettiin vuonna 2017 palkat yli 3,5 miljoonasta työtunnista. Kuluvana vuonna arvioidaan viiden miljoonan työtunnin rajan rikkoutuvan. Noin 200 kuntaa Suomessa käyttää SuoraTyön palvelua vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa SuoraTyö Oy:stä 20 prosenttia.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta