Mitä Tulorekisteri tarkoittaa työnantajille?

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Työnantajan tulee ilmoittaa kaikki maksamansa palkat ja muut suoritteet reaaliaikaisesti tulorekisteriin (viimeistään 5 päivää palkanmaksusta). Ilmoitus annetaan palkkakohtaisesti eli jokaisesta maksetusta palkasta annetaan oma ilmoitus. 

Esimerkkejä tulorekisterin vaikutuksista palkkailmoittamisen käytäntöihin

”Jos työntekijöitä on 50 ja palkka maksetaan 2 kertaa kuussa, täytyy työantajan antaa 100 palkkailmoitusta kuukaudessa. Ennen riitti 1 per viranomainen.”

” Mikäli työntekijälle maksetaan palkkaa päivittäin, tulee samasta työntekijästä antaa 31 ilmoitusta kuukaudessa.

Palkanmaksukohtaista ilmoitusta käyttävät kaikki keskeiset tiedon hyödyntäjät. Eli samojen tietojen antaminen useaan lähteeseen poistuu. Tiedon hyödyntäjiä ovat: Kela, Vero, eläkevakuuttajat, tapaturmavakuuttajat, ulosotto, kunnat, tilastokeskus, työttömyyskassat, työttömyysvakuutusrahasto, potilasvakuutuskeskus, TEM, koulutusrahasto.

Hyvää työnantajalle

  •  Ilmoitukset maksetuista palkoista annetaan vain yhteen paikkaan (yleensä).
  • Ei tarvitse muistaa eri toimijoiden ilmoituspäiviä.
  • Tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia palkanmaksuprosessin tehostamiseksi, hyödyntäminen edellyttää nykyaikaista ohjelmistoa ja toimintatapojen muutoksia.
  • Innovatiivinen yritys voi tuottaa työntekijöilleen lisäarvoa hyödyntämällä tulorekisterin tuomia mahdollisuuksia.

Haasteita työnantajalle (toteutuminen riippuu omista ratkaisuista): 

  • Ilmoitusten kappalemäärä kasvaa moninkertaiseks.
  • Ilmoitukset tulee kyetä antamaan käytännössä heti palkanmaksun yhteydessä (ennen oli aikaa jopa vuoden loppuun asti)
  • Tulorekisterin vaatimat ohjelmistomuutokset päätyvät työnantajien maksettavaksi.
  • Perinteisen palkkaennakon (kotti) maksaminen vaikeutuu selvästi.

Muita vaikutuksia työnantajalle:

  • Työnantajien lopulliset hyödyt/haitat riippuvat paljon siitä, miten viranomaiset ja muut tiedon hyödyntäjät käyttävät tulorekisterin tietoa omissa prosesseissaan. Jos tiedonhyödyntäjät eivät yhtenäistä prosessejaan muun kuin ilmoittamisen osalta, hyödyt jäävät laihoiksi (maksaminen, selvityspyynnöt yms.).
  • Ilmoituspuutteet johtavat arvioverotukseen suoraan vuonna 2019. Arvioverotuksessa Verohallinto arvioi työnantajan ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksujen suuruuden. Tämä voi aiheuttaa todellista suuremman velvoitteen.

Takaisin Tulorekisteri-sivulle

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta