Mitä tulorekisteri tarkoittaa kansalaisille?

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Tulorekisterin merkitys palkansaajalle

Tulorekisteri mahdollistaa palkansaajalle reaaliaikaisen näkymän saamiinsa palkka-, eläke- ja etuustuloihin. Jokainen suomalainen voi tarkastella tulojaan tulorekisterin verkkopalvelusta 1.1.2019 alkaen. Myös Verohallinnon OmaVero-palveluun tiedot tulevat reaaliaikaisesti näkyviin. 

Kotitalouksille uusia velvoitteita

  • Uusia velvoitteita tulee kotitalouksille, jotka maksavat palkkaa. Tämä voi olla ongelmallista, koska kotitalouksilla ei ole käytössä vastaavia järjestelmiä kuin yrityksillä.
  • Kotitalouden tulee antaa ilmoitukset jokaisesta maksamastaan palkasta viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Tämä onnistuu tulorekisterin verkkopalvelusta tai paperilla. 
  • Helpointa kansalaisen on käyttää palkanmaksuun Verohallinnon tarjoamaa Palkka.fi-palvelua tai SuoraTyö.fi-palvelua. Suoratyön palvelua käyttämällä kotitalous hoitaa automaationa myös muut työnantajan velvoitteet (verot, sosiaaliturvamaksut, lakisääteiset vakuutukset, työsopimuksen ja työehtojen mukaisen palkan).

Tulorekisterin positiiviset vaikutukset kansalaiselle

  • Palkka, eläke ja etuustiedot ovat käytettävissä viranomaisilla reaaliaikaisesti. Kansalaisen ei tarvitse näitä erillisillä lomakkeilla ilmoittaa.
  • Tulorekisterin myötä kotitalouksille voi syntyä alustamaisia palvelukokonaisuuksia työntekijän löytämiseen ja palkanmaksuun (esim. luotettava siivooja tai lastenhoitaja).
  • Kotitaloudella on helpompi palkata suoraan, jolloin myös työntekijän ansiotaso voi nousta kun yritys tippuu pois kotitalouden ja työntekijän välistä.

Tulorekisterin mahdolliset negatiiviset vaikutukset

  • Kansalaisten näkökulmasta Tulorekisteri on positiivinen asia, ellei vastusta ajatusta, että viranomaisilla on palkkatietosi reaaliaikaisesti.
  • Kotitalouksille, jotka eivät käytä sähköisiä palveluita voi ilmoittautuminen olla haastavaa.

Muut Tulorekisterin vaikutukset kansalaisille

  • Kansalaisten hyödyt riippuvat pitkälti siitä, kuinka tehokkaasti viranomaiset hyödyntävät tulorekisteriin ilmoitettuja tietoa.
  • Kansalaisen hallinnollisen taakan pieneminen ei tapahdu automaationa vaan jokaisen hyödyntäjäviranomaisen on ns. hoidettava oma päänsä kuntoon. Oletettavaa on, että monet viranomaiset eivät kykene alkuvaiheessa hyödyntämään tietoja tehokkaasti.

< Takaisin Tulorekisteri-sivulle

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta