Suomessa EU:n syvin kuilu työttömyyden ja työllisyyden välillä

arrow_back Takaisin artikkeleihin

"Jäykkien ja muuttumattomien rakenteiden tuloksena Suomeen on syntynyt EU:n syvin kuilu työttömyyden ja työllisyyden väliin", Jani Laatikainen SuoraTyöltä toteaa. 

"Tämän vuoksi työttömyys- ja sosiaaliturva tarvitsee uudistusta. Työtä vastaanottavan ei pidä pelätä, että se vaarantaa hänen tulopohjansa", kirjoittaa Laatikainen Talouselämän artikkelissa.

Suomalaisen työelämän ihanne on perinteisesti ollut yksi pitkä kokoaikainen työsuhde kerrallaan. Työelämän kaikki rakenteet ovat perustuneet tälle ideaalille aina siltä ajalta, jolloin työn ja tekijän kohtaanto tapahtui tehtaan portin ilmoitustaulun ääressä.

Jäykkien ja muuttumattomien rakenteiden tuloksena Suomeen on syntynyt EU:n syvin kuilu työttömyyden ja työllisyyden väliin. Kuilu syvenee nopeasti työttömyysjakson pidentyessä. Työikäisen ja -kykyisen ihmisen paikka on töissä.

Työttömät aarporaajasta arkkitehtiin ja paperimiehestä professoriin on nyt tuoreella aktiivimallilla patisteltu työmarkkinoille. Malliin luodaan varmasti uusia sävyjä, kunhan ensimmäiset kokemukset paljastavat räikeimmät kehityskohdat. Mallin parasta antia on kuitenkin ajattelutavan muutos. Se tunnustaa työn ”keikkaistumisen” ja saattaa koneiston liikkeelle.

Ensimmäistä kertaa ihmisiä ei lasketa binäärisesti ykkösinä tai nollina, työllisinä tai työttöminä. Työvoima ajatellaan joustavana resurssina, jonka osaaminen ja tekeminen pitää kohdistaa mahdollisimman optimaalisesti.

Keikkatyö mahdollisuus purkaa työttömyyttä erissä

Useaan elämäntilanteeseen vaihteleva keikkatyö on parempi vaihtoehto kuin yksi täysipäiväinen työsuhde. Työtönkin voi keikkatöitä tekemällä purkaa työttömyyttään vähin erin.

Jo usean vuoden ajan uusi työ on syntynyt valtaosin pieniin ja mikroyrityksiin, jotka tarvitsevat usein keikkatyöntekijöitä vaihtelevaan tarpeeseen. Pien- ja mikroyritykset sekä kotitalousvähennystä saavat taloudet pystyisivät pienellä lisäponnistuksella luomaan uutta työtä ison osan – tai vaikka kaiken – aktiivimallin 12 000 henkilötyövuoden tavoitteesta.

Joustava työllistäminen johtaa helpompaan työllistymiseen

Tekemätöntä työtä on. Työllistäminen vain pitää tehdä helpoksi poistamalla työsuhteen solmimisesta byrokratia ja epävarmuutta aiheuttavat tekijät. Työttömyys- ja sosiaaliturvaa on uudistettava siten, että työtä vastaanottavan henkilön ei tarvitse suoda ajatustakaan sille, vaarantaako työn tekeminen hänen tulopohjansa.

Tästä tavoitteesta lähti aikoinaan SuoraTyö.fi-palvelun kehittäminen. Olemme verkottuneet julkishallinnon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Uudenlaisella julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä olemme rakentaneet sähköisen alustan, joka hoitaa automaattisesti työsuhteen ja palkanmaksun byrokratian. Työntekijän palkkaaminen ja hallinto alusta loppuun vie viisi minuuttia.

Kaikki työsuhteen sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvan turvaverkot ovat voimassa lyhyissäkin työsuhteissa. Jo yli puolet suomalaisista kunnista käyttää palvelua monimuotoisten työsuhteiden helppoon hallinnointiin. Helpon työllistämisen kautta on paljon helpompi myös työllistyä.

Siirtymän työttömyyden ja työllisyyden välillä pitää olla mahdollisimman sujuva ja tarvittaessa asteittainen.

Tulorekisterin merkitys työllistymiselle on suuri

Toinen työelämän muutosten kannalta merkittävä päätös on tulorekisterin käyttöönotto ensi vuoden alussa. Tulorekisteri mahdollistaa verotuksen ja sosiaaliturvan viemisen lopullisesti digiaikaan ja tekee palkansaajan tulotiedoista reaaliaikaisen.

Emme ehkä tajua, mutta uudistus on yksi palkka- ja verohistorian merkittävimpiä. Mutta vain, mikäli toimintatavat uudistetaan läpi julkishallinnon ja työmarkkinoilla pöydän molemmin puolin. Edessä olevista vaaleista huolimatta sosiaaliturvaa on uudistettava jatkuvasti ja rohkeasti.

Lainsäätäjien on mahdollistettava tulorekisterin täysipainoinen hyödyntäminen etuuksien käsittelyssä ilman tarpeettomia manuaalisia prosesseja, jotka saattavat keskeyttää elintärkeän ja oikeutetun etuuden maksamisen keikkatyön tekijälle.

Pienikin hikka ajaa tukien saajan kuoren sisään. Silloin hän ei ole osallistumassa yhteiskunnan rakentamiseen, vaikka kykyä ja useimmiten haluakin olisi.

Siirtymä työttömyyden ja työllisyyden välillä sujuvaksi

Siirtymän työttömyyden ja työllisyyden välillä pitää olla mahdollisimman sujuva ja tarvittaessa asteittainen. Tulovirran rakentamisen erilaisista lähteistä pitää olla joustavaa ja taustaprosessien automaattisia. Se voi tapahtua esimerkiksi yhdistelemällä ansiotuloja ja kansanedustaja Elina Lepomäen (kok) puolustamaa perustiliä, joka poistaisi kannustinloukkuja.

SuoraTyö on ollut mukana tulorekisterin kehityksessä yhdessä Verohallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa. Työn tarjoajien ja tekijöiden kohtaaminen luo keikkatyön markkinat. Ansiotulon ja työttömyysturvan saumattomuus luo toimeentulon turvan.

Tulorekisteri ei tule yhtään liian aikaisin. Tämä vuosi opetellaan aktiivimallin myötä keikkatyöllistymistä ja kehitetään aktiivimallia kannustavampaan ja palkitsevampaan suuntaan. Julkishallinto joutuu varmistamaan ansiotulon ja sosiaali- etuuksien saumattomuuden nykyisillä keinoilla. Ensi vuonna tämäkin on jo merkittävästi helpompaa.

Jani Laatikainen
Toimitusjohtaja
SuoraTyö Oy

Lähde: Jani Laatikaisen artikkeli "Jäykkien ja muuttumattomien rakenteiden tuloksena Suomeen on syntynyt EU:n syvin kuilu työttömyyden ja työllisyyden väliinon alunperin julkaistu Talouselämässä 2.2.2018.

Työn teettäjä, tutustu SuoraTyö.fi-palveluun

Työn tekijä, tutustu SuoraTyö.fi-palveluun

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta