Työn tulevaisuus -tutkimus 2017

arrow_back Takaisin artikkeleihin

TYÖN TULEVAISUUS -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää täysi-ikäisten suomalaisten näkemyksiä työstä, työn tulevaisuudesta sekä tyytyväisyydestä omaan työhönsä.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 26.10.-15.11.2017. Tutkimukseen vastasi hyväksytysti yhteensä 1 098 suomalaista. Työn tulevaisuus -tutkimus julkaistiin marraskuun lopulla #Duueri-kampanjan päätöstilaisuudessa.

Millaiseksi uskot työelämän muuttuvan tulevaisuudessa?

Tämän kysymyksen teemoista nousivat esille:

  • Epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen
  • Työn pirstaloituminen ja työsuhteiden lyheneminen
  • Työn muuttuminen aiempaa yrittäjähenkisemmäksi
  • Työn murros digitalisaation, tekoälyn, automatisaation ja robotisaation myötä

Tulevaisuudessa yhä useampi työllistää itsensä muuten kuin perinteisessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Myös yrittäjän ja työntekijän jaottelu hälvenee, ja työ muuttuu aiempaa yrittäjähenkisemmäksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa, että jokaisella on oma y-tunnus, jonka avulla myydään työpanosta. Työ voi koostua täysaikaisista projekteista, tai viikon työaika saattaa jakautua useiden eri projektien kesken. Ansiotyön uskotaan muodostuvan tulevaisuudessa yhä useammasta eri työstä, eli ihmisellä voi olla monta työnantajaa ja työsuhdetta yhtä aikaa.

Urapolku koostuu jatkossa useasta työstä

Ihmisten urapolku tulee koostumaan jatkossa useasta työstä. Läpi työelämän kestävät työsuhteet vähenevät merkittävästi ja tai katoavat ajan myötä kokonaan. Tulevaisuudessa paikkaan sidottu työ tulee vähenemään ja työtä voidaan tehdä lähes missä vaan. Vastauksissa nousi esille myös toivomus työn säätelystä niin, että työn tekeminen ja sen vastaanottaminen olisi aina kannattavaa.

Teknologian nähdään mullistavan työelämää tulevaisuudessa. Robotit korvaavat osan töistä, mutta empatia- ja muut taidot korostuvat, sillä niitä ei voi korvata tekoälyllä.

Työn tulevaisuus 2017 -raportti: Infograafi

Lisää tietoa: Katso koko Työn tulevaisuus 2017-raportti (pdf)

#Duueri-kampanjan tiedote, kevät 2017: Joka viides tehnyt töitä pimeästi

#Duueri-kampanjan tiedote syksy 2017: Yli puolet suomalaisista uskoo, ettei kaikille riitä töitä

Mikä #Duueri-kampanja?

#Duueri-kampanjan tarkoituksena oli ohjata uuden työn teettäjät ja tekijät yhteen verkossa niin, että työllistämisprosessi täyttää kaikki lain vaatimukset. Kaikki eivät halua tai voi olla täysipäivätyössä, eivätkä kaikki halua ryhtyä yrittäjiksi. #Duueri luotiin ohjaamaan suomalaiset joustavan, uudenlaisen työn äärelle, jossa ansiotyö voi muodostua samanaikaisesti monista eri töistä, tai satunnaisesta keikkatyöstä. 

Kampanjan yhteydessä haastettiin suomalaiset yritykset, kotitaloudet ja työn tekijät mukaan talkoisiin. Talkoissa tehtiin yhteensä yli 3 miljooonaa työtuntia! Onnittelut kaikille #duuereille! Kampanjan takana olivat Etera, Fennia, Lenovo, SuoraTyö, Oikotie ja T-Media.

arrow_back Takaisin artikkeleihin

Lisää aihealueelta